Marenor vill ha en öppen företagskultur. Öppenhet är en förutsättning för motivation, tillit och trygghet. Det är viktigt att du känner dig trygg med att kunna ta upp både små och stora saker med din chef och andra i företaget.  

Om du anser att missförhållanden på arbetsplatsen är av allmänintresse kan du slå larm och rapportera missförhållandena. En sådan rapportering kallas att visselblåsa. Hur sådan rapportering går till och vilket skydd mot repressalier du som rapporterar har, regleras i visselblåsarlagen.  

Begreppet allmänintresse innebär att det ska finnas ett legitimt intresse av att informationen kommer arbetsgivaren eller en myndighet till del. Det innebär att egna problem på arbetsplatsen, som endast rör dig eller dina kollegors egna arbetsförhållanden omfattas inte av lagen. 

För skriftlig rapportering använder vi oss av Hailey HR, som är vår digitala visselblåsningskanal. Klicka på länken till höger för mer information om rutiner och anmälan.

Har du ytterligare frågor angående hur vi hanterar visselblåsarärenden är du alltid välkommen att kontakta ärendehanterare Louise Bangoura (HR & Kommunikationschef) och Johan Mether (Kvalitet- och Hållbarhetschef). Inskickade ärenden mottages av ärendehanteraren internt och vid behov av utredning skickas ärendet vidare till externa jurister.